Creating Conscious Companies

Let me help you create a conscious company.

A conscious culture, conscious leadership and sustainable business operations are essential for a successful organization. Conscious companies are futureproof, innovative and caring for their environment.

Laat me je helpen een bewust bedrijf te creëren.
Een bewuste cultuur, bewust leiderschap en een duurzame bedrijfsvoering zijn essentieel voor een succesvolle organisatie. Bewuste bedrijven zijn klaar voor de toekomst, innovatief en zorgzaam voor hun omgeving.


Cultuur

Advies en begeleiding bij cultuurveranderingstrajecten. Het uitvoeren van cultuuronderzoek en analyse van de customer journey. Faciliteren en begeleiden tijdens heidagen en strategisch overleg d.m.v. nieuwe vormen van overleg en besluitvorming.

Procesoptimalisatie

Belangrijke leidraad van Stefanie Hoogland is het tegengaan en voorkomen van verspilling. Advies in het bewust omgaan met tijd, middelen, geld, energie en talent. Analyse en verduurzamen van bedrijfsvoering en efficiënte werkprocessen door o.a. Brown Paper sessies.

Leiderschap

Leiderschapscoach en sparringpartner voor ondernemers, managers en directeuren. Persoonlijk leiderschap, keuzes maken in strategische en persoonlijke ambities (ook voor multipotentials), managementvaardigheden, balans werk-privé en doorontwikkeling bij groei.

"Culture eats Strategy for Breakfast!"

Peter Drucker

Stefanie Hoogland is organisatie adviseur, changemanager, leiderschapscoach, facilitator, auteur en spreker

Zij heeft tijdens haar jarenlange ervaring in leidinggevende functies en als ondernemer veel kennis opgedaan van verschillende methodieken en zet die nu op haar persoonlijke wijze in, passend bij de situatie, de organisatie en de mensen. Sinds 2017 is zij tevens opgeleid in de Corporate Antropologie aan de Academie voor Organisatiecultuur en zij past deze kennis op velerlei gebieden en situaties toe.

Neem contact op via email
of bel (tel. 06 – 41 91 81 96)

Kijk ook op Stefanie’s
LinkedIn profiel.

Lezingen & Masterclasses

Stefanie geeft lezingen en masterclasses over verschillende onderwerpen:

  • Purpose Proof Ondernemen – ondernemen met impact
  • Culture Conscious – naar een meer duurzame bedrijfscultuur
  • De Flamingo Factor – over vrouwelijk ondernemerschap
  • Geef jezelf een break mama – over werk/privé balans
  • MultiPotential – werken en leven als multipotential

Neem voor meer informatie en boekingen contact op via email
of bel (tel. 06 – 41 91 81 96)


Masterclass Culture Conscious


Ambitie Sessie


BrownPaper Sessie voor Procesoptimalisatie


Strategie Sessie